Izjava o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti

Hvala što ste posetili Uradi.me servis za izradu fotografija ili nas kontaktirali putem e-maila.

Uradi.me razume da je zaštita privatnosti posetilaca naše internet stranice od izuzetnog značaja, a pogotovo su osetljive informacije i podaci vaših slika i fotografija. Zbog toga smo preduzeli neophodne korake da bi ispunili svetske standarde u zaštiti privatnosti. Sa vašim ličnim podacima se barata u skladu sa “Uradi.me direktivom o zaštiti ličnih podataka”, i zakonima Evropske unije kao i u skladu sa drugim lokalnim zakonima koji regulišu pitanja čuvanja, obrade, pristupa i transfera ličnih podataka.

Uradi.me servis se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika naših usluga u skladu sa General Data Protection Regulation (GDPR).

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za pružanje naših usluga i informisanje korisnika, a u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga.

Dajemo korisnicima mogućnost izbora da li žele ostaviti svoje lične podatke, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima usluga se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Uradi.me internet stranice na kojima se nalazi link o zaštiti privatnosti, a na kojima se od vas traže određene informacije, su posvećene prikupljanju, držanju i čuvanju vaših ličnih podataka u skladu sa ovim pravilima zaštite privatnosti, kao i primenljivim zakonima, pravilima i pravilnicima. Pravilo o zaštiti privatnosti odnosi se na lične informacije (definisane u donjem tekstu) prikupljene od strane Uradi.me putem elektronske komunikacije (internet stranice, e-mail, forme za naručivanje i slično) koja sadrži link ka zaštiti privatnosti. Ovo pravilo se ne odnosi na lične informacije prikupljene komunikacijom koja nije ostvarena elektronskim putem, osim u slučaju kada se ti podaci konsoliduju sa podacima dobijenim elektronskim putem. Ovo pravilo se ne odnosi ni na one podatke koje prikupi treća strana, koja je linkom povezana sa Uradi.me internet sajtom, čiji sadržaj i pravila o zaštiti privatnosti Uradi.me ne kontroliše.

Mi prikupljamo samo one lične informacije, na osnovu kojih bi mogli biti identifikovani, koje vi odlučite da nam date. Ovi podaci se ne daju na uvid trećoj strani, osim u slučaju vaše dozvole da se to učini. Molimo vas da pažljivo pročitate način zaštite privatnosti, da bi saznali više o načinu na koji prikupljamo, koristimo, i štitimo informacije prikupljene elektronskim putem.

 • Prikupljene informacije
 • Vaš izbor
 • Bezbednost
 • Korišćenje podataka
 • Uvid u podatke i njihov transfer
 • Linkovi ka drugim sajtovima
 • Zaštita privatnosti dece
 • Dodatne informacije o internet stranicama
 • Napomena korisnicama poslovnih ili profesionalnih internet stranica
 • Dopune Zaštite privatnosti
 • Kako stupiti u kontakt sa Uradi.me

Prikupljene informacije

Postoje dva metoda pomoću kojih Uradi.me prikuplja lične podatke elektronskim putem:

 • Informacije koje dobijamo
 • Lične informacije: Našu internet stranicu možete posetiti a da pri tome ne pružite nikakve lične informacije. Možemo prikupiti informacije na osnovu kojih vas je moguće identifikovati (kao što su ime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i drugo) samo kada vi odlučite da nam ih date.
 • Informacije koje se automatski prikupljaju
  Određene informacije se automatski dobijaju svaki put kada stupite u kontakt sa nama na internet sajtu, ili putem e-mailova koje razmenjujemo. Tehnologije koje se koriste za automatsko prikupljanje podataka mogu biti, na primer, internet server logovi/IP adrese, “kolačići” i “web beacons”.
 • Internet server logovi/IP adrese.
  IP adresa je broj koji je dodeljen vašem kompjuteru svaki put kada pristupate internetu. Celokupna identifikacija na internetu se obavlja putem IP adresa, omogućavajući kompjuterima i serverima da prepoznaju jedan drugi i na taj način komuniciraju. Uradi.me prikuplja IP adrese radi izveštavanja svojih predstavništava, poslovnih partnera i/ili dobavljača o performansama internet stranice, ili radi pripreme dodatnih analiza vezanih za rad internet stranice.
 • “Kolačići”.
  “Kolačić” je deo informacije koja se automatski plasira na tvrdi disk vašeg kompjutera kada pristupate određenim internet stranama. Na taj način server identifikuje vaš internet pretraživač. “Kolačići” nam omogućavaju da na serveru čuvamo informacije koje nam pomažu da vam olakšamo pristup internet stranici, kao i da vršimo analizu sajta. Većina internet pretraživača je podešena tako da prihvata “kolačiće”, mada možete podesiti vaš pretraživač da odbija “kolačiće” ili da vas izvesti svaki put kada je poslat “kolačić”. Imajte, međutim, u vidu da određeni delovi naše internet stranice neće raditi ako vaš pretraživač odbije “kolačiće”.
 • “Web Beacons”.

  Na određenim internet stranicama ili e-mailovima, Uradi.me može koristiti uobičajenu internet tehnologiju pod nazivom "Web beacon" (ponekad se naziva i "action tag" ili "clear GIF technology."). “Web beacon”-i pomažu u analizi efikasnosti internet stranice mereći na primer broj posetilaca internet stranice, ili koliko puta je posetilac ušao na ključne stranice internet sajta.

  “Web beacon”-i, “kolačići” i druge tehnologije koje se koriste za praćenje internet saobraćaja ne generišu automatski lične podatke na osnovu kojih bi mogli da budete identifikovani. Samo ako dobrovoljno pružite određene podatke kojima vas možemo identifikovati, npr. tako što se registrujete, ili pošaljete nam e-mail, ove tehnologije se mogu iskoristiti da nam pruže više informacija o vama i vašem načinu korišćenja internet stranica i/ili interaktivnih e-mailova, kako bismo vam njihovo korišćenje olakšali.

Vaš izbor

Naše internet stranice možete koristiti na nekoliko načina. Možete izabrati da nam ne pošaljete bilo kakve informacije na osnovu kojih je moguće identifikovati vas, tako što nećete upisati nikakve podatke o vama na internet stranici, i tako što nećete koristiti servise koji vam omogućavaju da internet stranicu prilagodite sebi. Neki internet sajtovi mogu od vas tražiti saglasnost za korišćenje određenih podataka o vama, a vi to možete odbiti ili na to pristati. Ukoliko se odlučite da koristite određeni servis ili način komunikacije, kao što je npr. e-newsletter, moći ćete da u bilo kojem trenutku otkažete pretplatu, sledeći uputstva koja su priložena u svakoj komunikaciji sa vama. Ukoliko se odlučite da otkažete određeni servis ili pretplatu, probaćemo da vaše podatke odmah izbrišemo, ali će nam možda biti potrebna dodatna informacija pre nego što ispunimo vaš zahtev.

Kao što je gore opisano, ako želite da sprečite da budete identifikovani dok boravite na našim internet stranicama, možete podesiti vaš internet pretraživač da, ili odbija “kolačiće” ili da vas obavesti svaki put kada je poslat “kolačić”.

Bezbednost

Uradi.me koristi tehnologiju i sigurnosne mere predostrožnosti, pravila i ostale procedure da bi vaše lične podatke zaštitio od neovlašćenog pristupa, korišćenja, nepravilne upotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništavanja. Da bi obezbedili poverljivost vaših podataka, Uradi.me koristi i industrijske standarde kada su u pitanju zaštitni mehanizmi operativnog sistema i zaštita lozinke. Ipak, vaša je lična odgovornost da obezbedite da je kompjuter koji koristite zaštićen protiv malicioznog softvera kao što su “trojanci”, kompjuterski virusi i “crvi”. Jasno vam je da bez adekvatnih sigurnosnih mera (npr. konfiguracija bezbednosti internet pretraživača, antivirusni programi koji se redovno obnavljaju, “fajervolovi”, nekorišćenje softvera dobijenog od sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristite zarad zaštite vaših ličnih podataka, budu otkriveni trećoj strani.

Korišćenje podataka

Uradi.me, uključujući i filijale, divizije i/ili kompanije koje angažujemo za pružanje usluga u naše ime, će koristiti lične podatke koje odlučite da nam pružite u cilju ispunjenja vaših zahteva. Mi zadržavamo kontrolu i odgovornost za korišćenje ovih informacija. Neki od podataka koje dobijemo mogu se čuvati ili obrađivati na kompjuterima koji su locirani na područjima sa drugačijim pravnim nadležnostima, kao što su EU ili Sjedinjene Američke države, gde su zakoni o zaštiti podataka drugačiji u odnosu na područje na kojem vi živite. U ovom slučaju, pobrinućemo se da zaštita vaših podataka bude adekvatna onoj koja je na snazi u zemlji u kojoj vi živite.

Informacije koje se koriste zarad različitih procedura vezanih za menadžment ljudskih resursa (Performance Management, Succession decisions ili Development actions), će nam koristiti da bolje razumemo vaše potrebe, i način na koji možemo da unapredimo naše proizvode i usluge.

Uvid u podatke i njihov transfer

Uradi.me daje uvid u lične podatke kojima bi vas mogli identifikovati različitim spoljnim kompanijama ili agentima koji su angažovani u obavljanju poslovnih transakcija, kao što je obezbeđivanje servisa korisnika, slanje marketinške komunikacije o našim proizvodima, uslugama ili ponudama, ili tehnološko održavanje. Moguće je i da se ovi podaci podele sa filijalama i podružnicama. Sve ove kompanije i agenti u tom slučaju imaju obavezu da se pridržavaju naše politike o zaštiti privatnosti.

Lični podaci kojima bi vas mogli identifikovati se mogu otkriti i u sledeće svrhe:

(a) u vezi sa prodajom, predajom ili drugim prenosom posla u vezi sa sajtom, ako se podaci na to odnose;

(b) kao odgovor na odgovarajuće zahteve vladinih agencija, ili ako je tako zahtevano od strane zakona, sudske naredbe ili vladinih pravilnika; ili

(c) ako je potrebno za svrhe korporativne kontrole, ili u slučaju kada postoji potreba da se ispita žalba ili postoji bezbednosna pretnja.

Bez direktnog korišćenja treće strane zarad marketinga.

Nećemo prodati ili na drugi način otuđiti lične podatke koji vas mogu identifikovati trećoj strani zarad direktnog korišćenja u marketinške svrhe, osim u slučaju da smo od vas tražili i dobili dozvolu za to.

Linkovi ka drugim sajtovima

Na našim internet stranicama nalaze se linkovi koji vode do različitih internet stranica koje vam mogu pružiti korisne informacije. Naša politika o zaštiti sigurnosti se ne odnosi na te internet stranice, pa vas savetujemo da ih direktno kontaktirate u vezi sa informacijama o njihovoj politici zaštite privatnosti.

Zaštita privatnosti dece

Naše internet stranice namenjene su odraslim osobama. Mi ne prikupljamo nikakve lične informacije o osobama za koje znamo da su mlađe od 13 godina, bez prethodne, dokazive saglasnosti njihovih pravnih predstavnika. Pravni predstavnici imaju pravo da na zahtev pregledaju sve informacije koje je dete dostavilo i/ili da zahtevaju da se te informacije izbrišu.

Dodatne informacije o internet stranicama

Ako internet stranica ima posebne mere koje se odnose na zaštitu privatnosti, a razlikuju se od ovde prikazanih, te mere će biti prikazane na istoj stranici na kojoj se prikupljaju lične informacije pomoću kojih možete biti identifikovani.

Napomena korisnicima poslovnih ili profesionalnih internet stranica

Ako ste u poslovnim ili profesionalnim odnosima sa Uradi.me, može se dogoditi da iskoristimo podatke koje ste ostavili na našim internet stranicama, uključujući stranice koje su namenjene samo poslovnim ili profesionalnim korisnicima, da bi ispunili vaše zahteve, i razvili poslovne odnose sa vama i firmama koje predstavljate. Ove informacije se mogu podeliti i sa trećom stranom angažovanom da obavi neki posao u naše ime.

Dopune pravilnika o zaštiti privatnosti

S vremena na vreme, Uradi.me može revidirati ovu politiku o zaštiti privatnosti. Bilo kakve promene ove politike biće automatski prikazane na ovim stranama. Korišćenje našeg sajta nakon dobijanja informacije o promeni politike zaštite privatnosti označava da pristajete da se novi podaci koje nam pošaljete mogu tretirati u skladu sa izmenjenom politikom zaštite privatnosti. Trenutno aktivni dokument o zaštiti privatnosti datira od 1. oktobra 2018. godine.

Kako stupiti u kontakt sa Uradi.me

Za pitanja, ili ako želite da se vaš profil (email, telefon, ime i prezime) izmeni ili obriše, molimo vas da nas kontaktirate putem pošte na donju adresu:

foto@uradi.me

cript src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/masonry/4.2.2/masonry.pkgd.min.js">